Blog

Αναλυτικές οδηγίες για WordPress Μέρος 2ο

Στο πρώτο μέρος είδαμε πως γίνεται η εγκατάσταση του WordPress στο domain μας. Σε αυτό το βήμα θα δούμε μία από τις βασικές λειτουργίες του πίνακα ελέγχου. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου υπενθυμίζουμε ότι επισκεπτόμαστε την διεύθυνση www.τodomainμας.com/wp-admin.Έστω ότι το domain μας είναι το www.social-networkingsites.com, τότε πληκτρολογούμε www.social-networkingsites.com/wp-admin, βάζουμε τους κωδικούς μας και μπαίνουμε στον πίνακα ελέγχου (Dashboard) που φαίνεται στην εικόνα:

Wordpress Dashboard
Οι τρεις βασικές έννοιες που είναι θεμελιώδεις για το WordPress είναι οι Post – Category – Page.

Post είναι ένα άρθρο οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας.

Category είναι η κατηγορία στην οποία εντάσσονται κάποια άρθρα βάσει περιεχομένου

Page είναι μία σελίδα στατικού περιεχομένου (οποιασδήποτε φύσεως).

Για να γίνουν κατανοητές οι έννοιες αυτές παραθέτουμε ένα παράδειγμα.

Στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε τώρα www.ergasiaonline.gr, από το πάνω μενού, εάν επιλέξετε BLOG, θα δείτε μια κατηγορία με διάφορα άρθρα. Το BLOG στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία category όπου επιλέγοντάς την βλέπετε τα άρθρα που έχουμε εντάξει σε αυτήν την κατηγορία. Το κάθε άρθρο λέγεται POST. Αντίθετα, από το πάνω μενού, το πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι μία PAGE, δηλαδή μία σελίδα με περιεχόμενο που δεν εντάσσεται κάπου. Ο βασικός λόγος ύπαρξης των κατηγοριών στο WordPress είναι η λογική ταξινόμηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Για να δημιουργήσουμε μία category επιλέγουμε Posts–>Categories –> Συμπληρώνουμε τα πεδία κάτω από το “Add a new category”. Μόλις δημιουργήσουμε μία κατηγορία, αυτή αυτομάτως εμφανίζεται στα σημεία που είναι καθορισμένα από το theme (Theme ονομάζεται ο βασικός σχεδιασμός ιστοσελίδας βλ. βήμα 3 ). Το που θα εμφανίζονται όμως οι κατηγορίες μπορούμε να το ορίσουμε και από τις επιλογές του MENU. Περισσότερα για το WordPress Menu εδώ

Σε κάθε κατηγορία μπορείτε να δημιουργήσετε και υποκατηγορίες δηλαδή sub categories. Οι υποκατηγορίες εμφανίζονται πάντα κάτω από την parent category που έχετε επιλέξει.

Για να δημιουργήσείτε subcategory ακολουθείτε τα βήματα που εμφανίζονται στην screenshot:

Wordpress subcategories

Δηλαδή , όταν κάτω από το “Add a new category”, συμπληρώνετε το “name” – όνομα της υποκατηγορίας, (το slug – το όνομα της κατηγορίας για τις μηχανές αναζήτησης δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα σας παρά μόνο στο url) και υποχρεωτικά συμπληρώνετε από το πεδίο Parent, ποιά είναι η κατηγορία που χρησιμεύει ώς γονέας. Δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση, η parent category είναι η “χρήσιμα” και η subcategory είναι οι “βασικές έννοιες” Αυτό σημαίνει πως κάτω από την κατηγορία “χρήσιμα” θα υπάρχει η υποκατηγορία “βασικές έννοιες”.

Αφοόυ δημιουργήσετε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες στην ιστοσελίδα σας ώστε να διευκολύνεται ο επισκέπτης της ιστοσελίδας σας για να βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες που αναζητεί, έπειτα προσθέτετε περιεχόμενο δηλαδή άρθρα, βίντεο κτλ μέσα στα POSTS

Όταν θέλετε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας που θα προστεθεί στις κατηγορίες τότε επιλέγετε από το μενού “Posts” –> Add New και μεταβαίνετε σε αυτήν την οθόνη:

Wordpress Post

Εδώ είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουμε το κείμενο το οποίο θα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας. Στο πάνω μέρος βάζετε τον τίτλο του άρθρου σας και στο κάτω μέρος βάζετε το κυρίως κείμενο του άρθρου το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από κείμενο, φωτογραφίες, video και πολλά άλλα. Επιλέγοντας το εικονίδιο που επισημαίνεται κάτω από το Visual, τότε θα εμφανιστεί η πλήρης σειρά εργαλείων, πράγμα απαραίτητο για να κάνετε τις απαραίτητες μορφοποιήσεις στο κείμενό σας.

Σε πρώτη φάση καλό είναι να γνωρίζετε τα σημεία τα οποία επισημαίνονται. Καταρχήν ποια είναι η διαφορά μεταξύ Visual και Html. Όταν επιλέγουμε Visual, τότε αυτά που βλέπουμε εκεί , αυτά και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Όταν όμως επιλέγουμε Ηtml, τότε βλέπουμε το περιεχόμενο του άρθρου μας σε μορφή κώδικα Ηtml. Κώδικας Html είναι η “γλώσσα προγραμματισμού” με την οποία λειτουργεί το WordPress. Επειδή η παρούσα ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για προγραμματιστές, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι , στο 99% των περιπτώσεων κάνετε τις αλλαγές που θέλετε έχοντας επιλέξει Visual. Υπάρχουν όμως και μερικές φορές που πρέπει να επιλέξετε Html και να βάλετε έναν κώδικα ο οποίος θα διαβαστεί και θα μετατραπεί σε αναγνώσιμο κείμενο αυτόματα στην ιστοσελίδα μας. Δίνουμε ένα απλό παράδειγμα όπου στις παρακάτω δύο εικόνες εμφανίζεται το ίδιο άρθρο έχοντας επιλέξει Visual στην πρώτη εικόνα και Html στην δεύτερη εικόνα.

Visual

Wordpress Visual

Html

Wordpress Html Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε το κείμενο όπως θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας και στην δεύτερη εικόνα (html) βλέπουμε τον αντίστοιχο κώδικα . Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα στην html μορφή είναι ότι ο κώδικας που ξεκινάει με <a href….και τελειώνει με </a> έχει μετατραπεί σε banner το οποίο εμφανίζει μια εικόνα. Αυτήν την ενέργεια την κάνουμε συνήθως όταν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα banner σε κάποιο σημείο του άρθρου μας, ώστε κάνοντας κλικ κάποιος στο banner μας, να κατευθυνθεί στην ιστοσελίδα του πρϊόντος που προωθούμε (Affiliate Marketing). Αυτόν τον κώδικα μας το δίνει έτοιμο η εταιρεία η οποία προωθούμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Paydotcom μας δίνει αυτόν τον κώδικα με σκοπό να προωθήσουμε το προϊόν Wedding Photography Blueprint.

Σε κάθε περίπτωση τον κώδικα μας τον δίνουν έτοιμο οι εταιρείες που προωθούμε και εμείς τον επικολλάμε στο σημείο που θέλουμε στο κείμενό μας αφού πρώτα έχουμε επιλέξει την Html μορφή. Πρώτα δηλαδή επιλέγουμε Html και βάζετε τον κώδικα στο σημείο του κειμένου που θέλετε. Αν βάλετε τον κώδικα στην Visual μορφή, τότε στην ιστοσελίδα  θα εμφανιστεί ο κώδικας και όχι το banner! Με άλλα λόγια, για να διαβαστεί ο κώδικας σωστά, πρέπει να επικολληθεί στην Html έκδοση του κειμένου. Στην περίπτωση αυτή, αφού επικολλήσαμε τον κώδικα στην Html έκδοση, έπειτα επιλέξαμε Visual και στο σημείο που βάλαμε τον κώδικα, εμφανίστηκε το banner, αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας διαβάστηκε σωστά.

Το banner που μας δίνει η εταιρεία που προωθούμε έχει κωδικοποιημένα τα στοιχεία μας και κάνοντας κλικ κάποιος, τότε ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα του προϊόντος και καταγράφεται ότι αυτό το κλικ προήλθε από δική μας ενέργεια, και αν ο επισκέπτης προβεί στην αγορά του προϊόντος, τότε λαμβάνουμε την προμήθεια που μας αναλογεί (περισσότερα για το Affiliate Marketing εδώ).

Με τον ίδιο τρόπο κάνετε επικόλληση του κώδικα που σας δίνει το Google Adsense ώστε στο σημείο που θα επικολλήσετε τον κώδικα να εμφανίζονται διαφημίσεις Google στην ιστοσελίδα σας και όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτές, τότε να προστίθενται στον λογαριασμό σας κάποιο χρηματικό ποσό ανάλογα την διαφήμιση. Υπενθυμίζουμε ότι όταν εμφανίζονται διαφημίσεις της Google στην ιστοσελίδα σας και κάνει κάποιος κλικ σε αυτές, τότε παίρνετε κατά μέσο όρο από 0,10 έως 0,50ευρώ για το κάθε κλικ. Όσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα έχει η ιστοσελίδα σας, τόσο περισσότερα έσοδα έχετε από το Google Adsense. Περισσότερα για το Google Adsense εδώ

Την Html μορφή την χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις τις οποίες δεν χρειάζεται να αναλύσουμε σε αυτό το σημείο. Ο γενικός κανόνας είναι πως δεν απαιτείται να γίνετε προγραμματιστές για να φτιάξετε μία ιστοσελίδα με WordPress, αλλά αν φροντίσετε να μάθετε έστω και κάποιες βασικές εντολές του κώδικα Html τότε θα έχετε πλήρη ελευθερία κινήσεων στην ιστοσελίδα σας. Μπορεί δηλαδή, να χρειαστεί να κάνετε κάποιες μορφοποιήσεις στο άρθρο σας ή στην ιστοσελίδα σας που γίνονται αποκλειστικά και μόνο με γνώση κώδικα Html.

Βέβαια, επειδή το WordPress το χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο, είναι πολύ εύκολο να βρούμε πως γίνεται μία μορφοποίηση που θέλουμε να κάνουμε μέσω κώδικα αρκεί να γράψουμε το ερώτημά μας στην μπάρα αναζήτησης του Google. Υπάρχουν πάρα πολλά forums όπου το πιο πιθανό είναι να βρούμε πως γίνεται αυτό που θέλουμε κάνοντας μια ερώτηση στα forums αυτά. Το πιο επίσημο forum είναι αυτό της επίσης ιστοσελίδας του WordPress (www.wordpress.org)

Επανερχόμαστε στην Visual μορφή του αρθρου μας και στεκόμαστε στην γραμμή εργαλείων:

Τα περισσότερα εικονίδια είναι γνωστά από το Word, αλλά υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές.

Στην πρώτη σειρά, το πρώτο εικονίδιο που επισημαίνουμε, είναι το εικονίδιο το οποίο μας επιτρέπει να ανακατευθύνουμε τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας σε μία άλλη ιστοσελίδα χωρίς να φαίνεται η ιστοσελίδα αυτή. Για παράδειγμα επιλέγουμε την φράση “click here”, έπειτα επιλέγουμε το εικονίδιο αυτό και εμφανίζεται ένα άλλο πεδίο όπου βάζουμε το link για την ιστοσελίδα που θέλουμε (είτε το affiliate link μας, είτε ένα link για μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα). Στην περίπτωση αυτή, κάνοντας κλικ πάνω στις λέξεις “click here” τότε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας κατευθύνεται στην ιστοσελίδα που βάλαμε στο προηγούμενο πεδίο, χωρίς όμως να έχει δεί την ιστοσελίδα αυτή παρά μόνο την φράση ‘click here” Για παράδειγμα κάνοντας κλικ εδώ, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του CNN χωρίς να δείτε το link www.cnn.com που “κρύβεται” πίσω από την λέξη “εδώ”.

Στην πρώτη σειρά, το δεύτερο εικονίδιο που επισημαίνουμε περιλαμβάνει την εντολή “read more”. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που θέλουμε όταν ο επισκέπτης επιλέγει κάποια κατηγορία (π.χ. BLOG) να μην εμφανίζεται όλο το άρθρο , αλλά να εμφανίζεται μόνο η αρχή του άρθρου και μόνο εφόσον κάποιος το επιθυμεί να μπορεί να διαβάζει όλο το άρθρο, τότε έχοντας εντοπίσει το σημείο που θέλουμε, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας βλέπει σε πρώτη φάση, το περιεχόμενο του άρθρου μέχρι το σημείο που βάλαμε την εντολή ‘read more” Εφόσον ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας κάνει κλικ στο κείμενο ‘Read more” που θα εμφανιστεί στο σημείο εκείνο, τότε μπορεί να διαβάσει ολόκληρο το άρθρο.

Αυτό συνίσταται όταν θέλουμε σε ένα σημείο της ιστοσελίδας μας να εμφανίζονται πολλά άρθρα και τότε βάζοντας την εντολή αυτή στην 5η σειρά (πχ) του κάθε άρθρου, τότε εμανίζονται σε μία σελίδα μόνο οι πρώτες 5 σειρές των άρθρων οπότε μπορεί στα γρήγορα ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας να βρεί ποιο άρθρο του είναι ενδιαφέρον και εκεί να επιλέξει “Read more” και να διαβάσει ολόκληρο το άρθρο. Ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα ‘BLOG ‘ όπου αντί για Read more, έχουμε βάλει στα Ελληνικά τις λέξεις ‘Διαβάστε περισσότερα‘

Το τρίτο εικονίδιο στην πρώτη σειρά μας επιτρέπει να δούμε το κείμενο που γράφουμε σε πλήρη οθόνη

Στην δεύτερη σειρά, το πεδίο Paragraph πρέπει να προσεχθεί καθώς σίγουρα θα μας είναι χρήσιμο. Όταν θέλουμε να χωρίσουμε το κείμενό μας βάζοντας επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες, τότε χρησιμοποιούμε τα Heading 1, 2 , 3 , 4 κ.ο.κ. τα οποία αλλάζουν την εμφάνιση στις επικεφαλίδες.

Τα επόμενα εικονίδια που έχουμε επισημάνει στην δεύτερη σειρά αφορούν την επικόλληση κειμένου από ένα έγγραφο Word ή από μία άλλη ιστοσελίδα. Στο πρώτο εικονίδιο με το σύμβολο Τ η επικόλληση γίνεται ως απλό κείμενο ενώ στην δεύτερη περίπτωση με το σύμβολο W, τότε η επικόλληση γίνεται με τις μορφοποιήσεις του Word. To εικονίδιο με το σύμβολο Ω αφορά την εισαγωγή οποιουδήποτε συμβόλου στο κείμενο.

Εδώ επισημαίνεται ότι μπορεί να θεωρείτε ότι λείπουν πολλές από τις γνωστές λειτουργίες του Word όπως πχ. η δυνατότητα χρωματισμού των γραμμάτων, το μέγεθος των Fonts κτλ. Όμως στο WordPress μπορούν να εγκατασταθούν διάφορα plugins- μικρές εφαρμογές- με τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στο μενού αυτό πάρα πολλές λειτουργίες. Δηλαδή υπάρχει plugin που αν το εγκαταστήσετε, τότε στο παραπάνω μενού που περιγράψαμε, θα προστεθούν όλα τα γνωστά εικονίδια του word (π.χ. χρωματισμός γραμμάτων, επιλογή γραμματοσειράς, εισαγωγή πίνακα κτλ. ) Το θέμα των plugins θα αναλυθεί στο 3ο μέρος διεξοδικότερα.

Αφού ολοκληρώσουμε την συγγραφή του post, αυτό που απομένει είναι να το δημοσιεύσουμε. Εδώ επανερχόμαστε πάλι στις categories. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξετε σε ποια κατηγορία θα δημοσιεύσετε το post ώστε όταν κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας σας κάνει επιλέξει μία κατηγορία, να εμφανίζεται το αντίστοιχο post.

Για να επιλέξετε σε ποια κατηγορία θα δημοσιευτεί το post, αρκεί να επιλέξετε από το μενού categories που εμφανίζεται κάτω ή δεξιά από το post που γράψατε, την κατηγορία στην οποία θέλετε να δημοσιευτεί.

wordpress categoriesΕφόσον  π.χ. θέλουμε να δημοσιεύσουμε το Post στην υποκατηγορία “βασικές έννοιες”, τότε όταν κάποιος επισκέπτης της ιστοσελίδας μας κάνει κλικ στο “βασικές έννοιες”, θα εμφανιστεί το Post αυτό.

Σε κάθε category μπορούμε να δημοσιεύσουμε απεριόριστα Posts. Για παράδειγμα αν επιλέξετε την category “BLOG ” στην ιστοσελίδα μας θα δείτε διάφορα άρθρα που είναι όλα δημοσιευμένα στην ίδια category με το όνομα “BLOG”

Έννοια Page

Η Page είναι μία σελίδα στατικού περιεχομένου, δηλαδή εμφανίζεται πάντα με το ίδιο περιεχόμενο που της ορίζουμε.

Για να δημιουργήσετε μία Page επιλέγετε Pages–> Add New. Ο τρόπος που δημιουργείτε μία Page είναι ο ίδιος με τον τρόπο που δημιουργείτε ένα Post. Η διαφορά είναι ότι το Post δημοσιεύεται σε μία κατηγορία ενώ η Page είναι μία σελίδα στατικού περιεχομένου που δεν μπορείτε να προσθέσετε άρθρα σε αυτή, απλά αν θέλετε να κάνετε έπειτα αλλαγές ή να προσθέσετε περιεχόμενο επιλέγετε All Pages–> Επιλέγετε την Page που θέλετε και κάνετε Edit Page. Η δημιουργία Page προτείνεται για σταθερού περιεχομένου κείμενα όπως η αρχική σελίδα σας, η σελίδα επικοινωνίας κτλ.

Στο 3ο μέρος θα αναφερθούμε στα Plugins που μπορούν να εγκατασταθοόυν στην ιστοσελίδα σας ώστε να μπορείτε να κάνετε με ευκολία χωρίς να γνωρίζετε καμία γλώσσα προγραμματισμού πάρα πολλά πράγματα.